Waasland Klimaatland is een samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. Iedere maand is er een samenkomst met de projectgroep, waarin medewerkers van beide organisaties aanwezig zijn. Deze projectgroep volgt de werkzaamheden op. De stuurgroep is een vergadering tussen beleidsmakers en ambtenaren van alle 10 gemeenten samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. Deze vergadert drie keer per jaar en bepaalt de strategische keuzes.

Er worden inspraakmomenten voorzien voor burgers (zowel op straat als op inspraakvergaderingen), voor lokale overheden (zowel voor beleidsmakers als ambtenaren) en voor Wase bedrijven en organisaties samen. Bij alle inspraakmomenten wordt er eerst tijd besteed aan visieontwikkeling: hoe zien we het Waasland in 2050. Later gaan we concrete acties uitwerken om naar deze visie toe te werken.