Mobiliteit is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot in het Waasland. Eén van de acties om die uitstoot terug te dringen, is inzetten op autodelen en carpoolen. Daarom maakten we samen met Autodelen.net en de Provincie Oost-Vlaanderen werk van een Actieplan Gedeelde mobiliteit, waarin zowel autodelen als fietsdelen en carpoolen zijn opgenomen. Het doel is dat tegen 2024 – het einde van de volgende legislatuur – gedeelde mobiliteit is doorgebroken in het Waasland.

In samenspraak met de tien Wase steden en gemeenten formuleerden we vier centrale doelen, waaruit tien operationele doelstellingen volgden, met telkens verschillende mogelijke acties die Interwaas, de Provincie en de gemeenten zelf kunnen ondernemen.

Je kan het volledige Actieplan Gedeelde Mobiliteit Waasland hier lezen.

CENTRALE DOELEN:

 • Door toedoen van autodelen neemt het aantal personenwagens met 1% af. Dat vertaalt zich in minstens 230 deelwagens in het Waasland en minimaal 1.000 autodelers.
 • Er zijn minimaal 200 deelfietsen in het Waasland, waarvan 10% elektrisch.
 • Er zijn 50 bedrijven in het Waasland die minstens één carpoolmaatregel nemen of inzetten op deelmobiliteit onder de werknemers
 • De helft van de deelwagens in het Waasland is elektrisch

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:

 • Aanspreekpunt en lokale actie rond gedeelde mobiliteit
 • Mobipunten: multimodaal Waasland
 • Autodeelsysteem in elke gemeente
 • Gedeelde mobiliteit centraal bij ruimtelijke planning
 • Gedeelde mobiliteit bij bedrijven
 • Elektrische deelwagens en deelfietsen
 • Inclusieve gedeelde mobiliteitsprojecten
 • Constante communicatie over gedeelde mobiliteit
 • Incentives voor mobiliteitsdelers