Via het project netwerk mobipunten kunnen gemeenten een mobipunt oprichten in hun gemeente. Een mobipunt is een plek waar verschillende vervoersmogelijkheden aangeboden worden zoals deelfietsen, deelauto’s, openbaar vervoer, ….

Vier gemeenten uit onze regio (Moerbeke, Sint-Niklaas, Kruibeke en Temse) wensen mobipunten in te richten op hun grondgebied en zullen daarbij ondersteund worden door Waasland Klimaatland en de Provincie Oost-Vlaanderen.

De ondersteuning bestaat uit:

  • Locatiekeuze en ontwerpend onderzoek via 3 werksessies. Binnen dit proces is er ruimte voor participatie van stakeholders en bewoners. Resultaat?
    • De beste locaties binnen de gemeente of stad in kaart te brengen
    • De invulling van het mobipunt vastleggen, afhankelijk van de lokale context en het type mobipunt.
    • Een ontwerpschets uitwerken als startpunt voor de inrichting.
  • Begeleiding bij inrichting.

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting van het Mobipunt maar kan beroep doen op de expertise van taxistop/autodelen.net om een onderbouwde keuze te maken op vlak van aanbieders en materialen. Voor het ontwikkelen van de mobipunten kunnen de gemeenten rekenen op een Vlaamse subsidie die 75% van de werken zal bekostigen. De overige 25% zullen de gemeenten zelf financieren.