Premies Voor bedrijven en/of organisatie

  • Premiezoeker helpt je bij het vinden van premies en steunmaatregelen waarvoor je in aanmerking komt.
  • Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen.
  • Het projectenfonds Mobiliteit van de provincie Oost-Vlaanderen wil vernieuwing in de mobiliteitssector stimuleren. Het is de bedoeling om vooruitstrevende projecten te detecteren, te ondersteunen en in te passen in het Provinciale mobiliteitsbeleid met nadruk op verduurzaming.
  • Via de KMO-portefeuille van het Agentschap Ondernemen kunnen bedrijven financiële ondersteuning krijgen voor oa. strategisch energieadvies, strategisch milieuadvies en coaching bij energiebesparende maatregelen.